Pradžia Pradžia

Case study: Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

Case studies

Case study: Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

Case studies

Klientas: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – tai aktyvi ir veikli biblioteka, labai mėgstama vilniečių ir laikinų Vilniaus gyventojų. Kiekvienais metais bibliotekoje apsilanko apie 200 tūkst. lankytojų, kurie pasiskolina apie 400 tūkst. egz. ledinių. Biblioteka taip pat yra 5-ių Alytaus apskrities ir 8-ių Vilniaus apskrities savivaldybių viešųjų bibliotekų metodikos centras, teikia profesinę pagalbą, bendradarbiauja su Vilniaus regiono bibliotekomis ir jų filialais.

highlightProjekto tikslas

Atnaujinti bibliotekos interneto svetainę, sukurti ir stilistiškai adaptuoti bei į pagrindinę svetainę integruoti interneto svetaines, skirtas tam tikroms bibliotekos veikloms ar jos padaliniams, t.y: Vaikų bibliotekos, Austrų ir šveicarų literatūros skaityklos svetaines bei svetainę, skirtą regiono bibliotekoms.

Kontekstas

Be leidnių ir knygų skolinimo biblioteka aktyviai vykdo daug įvairių veiklų: veda mokymus, edukuoja, organizuoja ekskursijas, renginius, parodas, joje veikia skaitytojų klubai, organizuojami festivaliai (skaitymo festivalis), tad buvo itin svarbu sukurti tokią interneto svetainę, kurioje visa informacija būtų lengvai surandama, patraukliai pateikiama ir kurią valdyti būtų patogu ir paprasta.

Vaikų bibliotekai ir Austrų bei šveicarų literatūros skaityklai biblioteka turėjo atskirus interneto puslapius, kurie stilistiškai buvo visiškai kitokie nei bibliotekos svetainė, tad sunkiai susiejami su pačios bibliotekos vardu. Vienas iš iškeltų projekto uždavinių – padaryti juos atpažįstamus kaip A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos dalis ir integruoti į pagrindinę bibliotekos svetainę – kad visada būtų lengvai pasiekiami ir randami.

Darbų eiga

Kadangi informacijos, kuri turėjo atsidurti svetainėje, buvo daug ir įvairios tiek turinio, tiek formos (galerijos, virtualios parodos ir pan.) atžvilgiu, pirmiausia reikėjo visą informaciją išanalizuoti ir susisteminti, identifikuoti, kas bibliotekos lankytojui yra svarbiausia bei aktualiausia.

Analizės metu aktyviai diskutavome su bibliotekos darbuotojais, ieškodami efektyviausios turinio architektūros, vyko susitikimai su bibliotekos darbuotojais, kurie dalinosi įžvalgomis, komentarais apie savo lankytojus bei bibliotekos veiklas, prioritetus, probleminius klausimus.

Tai, koks turinys turėjo būti svetainėje, buvo lemiamas veiksnys, sprendžiant, kaip svetainė turi atrodyti. Tad dirbdami su turiniu, braižėme prototipą, kuriame klientas galėjo matyti, kaip veiktų svetainės navigacija ir kur koks turinys būtų atvaizduojamas.


Prototipas buvo keičiamas ir koreguojamas, atsižvelgiant į diskusijose, susitikimuose, analizuojant išgrynintus ir susiderintus prioritetus, svarbiausius akcentus, svetainei keliamus tikslus ir efetyviausius kelius jiems siekti.

Sklandų darbą itin lemė didelis kliento įsitraukimas, noras padaryti gerai, moderniai, patogiai jų klientui – t. y. bibliotekos lankytojui. Tad galutinė svetainės turinio ir navigacijos architektūra gimė iš bendro darbo su bibliotekos darbuotojais.

Susiderinus ir pasitvirtinus prototipą, pagal jį buvo piešiamas svetainės dizainas. Dizaineris tiksliai žinojo, kaip dėlioti elementus, kokie yra prioritetai, todėl dirbti buvo paprasta ir aišku.

Sprendimai

Bibliotekoje lankytojui kritiškai svarbu viskas, kas susiję su leidinių skolinimusi, jų paieška ir grąžinimu, todėl svetainės pirmame puslapyje šios informacijos elementai sudėlioti matomiausioje vietoje: greitosios nuorodos, susijusios su leidinių skolinimuisi, nuoroda į bibliotekiniko pagalbą, leidinių paieška – didelė ir gerai matoma paieška.
Paieška svetainėje pagal kliento poreikį buvo padaryta daugiafukcinė – lankytoja sgali ieškoti tiek bibliotekos jataloge, tiek visų bibliotekų bendrame kataloge, tiek svetainės turinyje. Atsižvelgiant į tai, kad lankytojai dažniausiai ieško leidinių, knygų, paieškoje visada pirmiausia yra pažymėtas ieškojimo kataloge pasirinkimas.

Svetainėje buvo atsisakyta standartinės reklaminių skaidrių „karuselės“. Svarbus turinys iškeliamas per blokus, kurie atrodo kaip natūralūs svetainės turinio elementai ir atitolina informacijos pateikimą nuo reklaminio formato, kuris dažno lankytojo yra ignoruojamas kaip informacinis triukšmas.

Atsižvelgiant į lankytojų įpročius, buvo priimtas sprendimas, kad kitų svetainių (Vaikų bibliotekos, Austrų ir Šveicarų literatūros skaityklos ir svetainės, skirtos regionų bibliotekoms) integracija su pagrindine A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos svetaine turi būti subtili, minimalistinė: perėjimas į jas reaalaizuotas svetainės viršutinėje juostoje, kad naviguojant tiek kiekvieos svetainės viduje, tiek per svetaines, visada liktų galimybė pereiti iš vienos į kitą.

Kadangi svetainėje informacijos daug, natūraliai buvo prieita prie sprendimo, kad dizaino stilistika turi būti lengva ir skaidri – kad neapsunkintų lankytojo akies ir būtų paprasta ne tik skaityti, bet ir akimis „skanuoti“ turinį. Taigi buvo atsisakyta spalvinės įvairovės, pagrindinė spalva pasirinkta pilka, elementai – lengvi, linijiniai.

Per spalvinį sprendimą buvo sukurtas papildomų minėtų svetainių priklausymo A. Mickevičiaus viešajai bibliotekai atpažįstamumas: Vaikų bibliotekos svetainė – žalia (į ją taip pat buvo perkelti skaitmenizuoti bibliotekos turėti piešti vaikų personažai), Austrų ir šveicarų skaityklos svetainė - rausva, regiono bibliotekų – mėlyna.

Rezultatas

Moderni, patogi, į lankytojo poreikius orientuota svetainė, kuri įkvepia ne tik pačius A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojus dar labiau stengtis dėl savo skaitytojų, bet ir kitas bibliotekas – keistis ir tobulėti.

Esame dėkingi A. Mickevičiaus viešajai bibliotekai, kad mumis tikėjo ir pasitikėjo ir džiaugiamės galimybe kartu dirbti.

  • Integracija su Libis.lt leidinių katalogu
  • Turinio architektūra
Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka